Nikolaus Kopernikus Nikolaus_Kopernikus.jpg- syntyi 19.2.1473, kuoli 24.5.1543
- oli pappi, matemaatikko, talous- ja tähtitieteilijä
- syntyi arvostettuun kauppiassukuun, jäi puoliorvoksi ollessaan 9-vuotias
-> päätyi enonsa, Varmian ruhtinaspiispa Lucas Watzenroden hoiviin
- vuosina 1501–1503 opiskeli lääketiedettä Padovan yliopistossa
- lääketiede oli tähän aikaan sidoksissa astrologiaan, koska taivaankappaleiden uskottiin vaikuttavan ruumiintoimintoihin
- keräsi vuokrat kirkon mailta, järjesti sotaväkeä ja hallinnoi myllyä, panimoa ja leipomoa
- tähtitieteelliset tutkimuksensa hän teki vapaa-aikoinaan
- Kopernikusta askarrutti sen aikaisten tähtitaivaan liikkeiden selitysten monimutkaisuus monine korjaustermeineen eli episykleineen
-> ryhtyi tutkimaan vanhoja antiikin ja hellenistisen ajan kirjoituksia
- Kopernikus tunnetaan parhaiten hänen esittämästään heliosentrisestä eli aurinkokeskisestä maailmankuvasta (Maa kiertää Aurinkoa eikä päinvastoin)
- julkaisi planeettateoriansa teoksissa Commentariolus (vuonna 1530) ja De revolutionibus orbium coelestium (kuolinvuotenaan 1543)
- ajatus itsessään oli vanha ja se olikin alun perin esitetty jo antiikissa, ja teoksen käsikirjoituksesta löytyy suoria viitteitä Aristarkhokseen
-> on siis varmaa, että Kopernikus tiesi heliosentrismin alkuperän
- Kopernikuksen esitys oli 1500-luvulla täysin mullistava
-> Paavi Paavali III hyväksyi esityksen, mutta sitä vastustivat useimmat Euroopan oppineet, jotka perustivat käsityksensä Aristoteleen teoksiin
-> katolinen kirkko että Martti Luther vastustivat uutta todellisuuskäsitystä ja katolinen kirkko julisti opin pannaan vuonna 1616
-> De revolutionibus joutui katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen listalle
- ei pitänyt itseään suurena vallankumouksellisena
- oli saanut papin koulutuksen, ja pohjasi tuloksensa antiikin tähtitieteilijän Ptolemaioksen teokseen Almagest
-> esimerkiksi käytti tasaisella nopeudella eteneviä ympyräliikkeitä eli syklejä ja episyklejä samaan tapaan kuin Klaudios Ptolemaios omassa maakeskisessä mallissaan
- laski planeettaratojen etäisyydet auringosta likimain oikein
- Kopernikuksen kansallisuus ei ole varma
-> saksalaiset ja puolalaiset taistelivat maineikkaan oppineen omistuksesta koko 1800-luvun
- hänen kirjoittamansa artikkeli rahayksikön arvosta julkaistiin vuonna 1519
- Kopernikuksen maine tähtitieteilijänä oli huomattava ja hänen mielipidettään kysyttiin viidennen lateraalikonsiilin ajanlaskua uudistaneessa hankkeessa, jonka tuloksena syntyi gregoriaaninen kalenteri
- Kopernikuksen aurinkokeskinen kaikkeuskäsitys ei vielä hänen aikanaan voittanut kirkon tukemaa maakeskistä mallia
-> hänen oppinsa jäi kuitenkin elämään eikä unohtunut
-> 1600-luvulla Galileo Galilei nosti kopernikaanisen mallin jälleen esille ja hänen työnsä tuloksena aurinkokeskinen malli lopulta hyväksyttiin oikeaksi
- aurinkokeskisen kaikkeuskäsityksen hyväksyminen oli suuri voitto kokemukseen perustuvalle tiedonhankintamenetelmälle, jossa keskeistä on vanhojen käsitysten hylkääminen jos jokin uusi malli sopii paremmin havaintoihin
- nykyisin jollakin tutkimusalalla tapahtuvasta suuresta mullistuksesta saatetaan käyttää laatusanaa kopernikaaninen
- kunnioituksena Kopernikusta kohtaan Toruńiin vuonna 1945 perustettu yliopisto nimettiin hänen mukaansa
- myös kuun kraatteri Kopernikus on saanut nimensä hänen mukaansa
- alkuaine copernicium on nimetty hänen mukaansa
- marraskuussa 2005 puolalainen arkeologiryhmä ilmoitti löytäneensä Kopernikuksen haudan Frauenburgin tuomiokirkosta
- haudasta löydetystä kallosta tehdyssä tietokonekuvassa on monia samoja piirteitä kuin Kopernikuksen omassakuvassa, kuten arpi vasemman silmän yläpuolella sekä murtunut nenä
- puolalais-ruotsalainen tutkijaryhmä on vahvistanut Kopernikuksen jäännökset oikeiksi verrattuaan Ruotsiin 1600-luvulla sotasaaliina saadun Kopernikuksen pitkään omistaman kirjan välistä löydettyjen hiusten DNA:ta kallosta irrotetun hampaan DNA:han
-> Puolan katollinen kirkko hautasi Kopernikuksen maalliset jäänteet uudelleen toukokuussa 2010