HIPPOKRATES KOSILAINEN

Hippokrates tunnetaan lääketieteen isänä
Hippokrates tunnetaan lääketieteen isänä

  • Hippokrates eli noin 460-377 eKr eli antiikin Kreikan aikana.
  • pidetään länsimäisen ns. järkiperäisen lääketieteen perustajana
  • on tullut tunnetuksi myös kuuluisasta valastaan
  • sanontoja:
-Primum non nocere (ennen kaikkea vältä vahingoittamasta potilasta)
-Ars longa, vita brevis (taide pitkä, elämä lyhyt)

ELÄMÄ
Hippokrates syntyi v. 460 eKr Kosin saarella. Hänen isänsä oli Herakleides- niminen lääkäri ja hänellä oli kuusi veljeä. Perimätiedon mukaan hän aloitti lääkärin opinnot syntymäsaarellaan ja jatkoi niitä Knidoksella, Thasoksella ja Thessaliassa sekä ehkä jopa Eqyptissä, Lyydiassa ja Skyytiassa. Hän työskenteli usein kotisaarellaan Kosilla lääkärinä ja opettajana. Hippokrates oli lahjakas ja hänen maineensa alkoi kiiriä ja mm. antiikin Kreikan kuuluisat filosofit Platon ja Aristoteles pitivät häntä arvossa. Myöhemmin hän kuului Kosilla olevaan lääkärien koulukuntaan.

OPIT
Lääketieteen isäksi häntä nimitetään, koska hän oli ensimmäinen joka selitti että taudeilla oli luonnolliset syynsä eivätkä ne olleet jumalten tai henkien aiheuttamia ja hän oli ensimmäinen lääkäri, joka halusi erottaa lääkärintaidon pappeudesta. Hänen mukaansa oli tietty elämää ylläpitävä henkinen ja parantava voima, jonka käsittelyyn lääkärin taito perustui ja taidot voitiin oppia vain kokemuksen avulla. Hippokrateen aikana vallitsi humoraalioppi, jonka mukaan ihmisen elimistöä vallitsi perusnesteet: veri, lima, sappi ja musta sappi. Kun ne olivat tasapainossa ihminen oli terve, ja kun ne olivat epätasapainossa ihminen oli sairas. Hän korosti aktiivista sairauden hoitoa, mutta silti piti harkita hoitomenetelmien käyttöä. Hän piti tärkeänä terveyden kannalta elämänjärjestystä ja ruokavaliota. Hippokrates ei tehnyt leikkauksia, vaan hän hoiti vammoja käsittelemällä (manipuloimalla) ja paikoilleen asettamalla (reponoimalla) murtumia ja sijoiltaanmenoja.

VALA

Tärkeimpänä Hippokrateen opeista, pidetään kuitenkin hänen nimensä mukaan nimettyä Hippokrateen valaa. Valaan pohjautuvat nykyaikaisen terveydenhuollon eettiset säännöt. Noin 2400 vuotta vanhan valan säädöksistä nykyäänkin voimassa on erityisesti lääkärin salassapitovelvollisuus. Lääkärin on myös tehtävä kaikkensa, jottei vahingoita potilastaan. Valan mukaan eutanasiaa ei saisi suorittaa missään tapauksessa, eikä aborttia saisi tehdä.

HIPPOKRATEEN VALA
Minä vannon Apollonin, lääkärin, kautta ja Asklepioksen, Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalien ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen. Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen kanssaan elatukseni, ja hänen tarvitessaan apua tulen sitä antamaan. Hänen poikiaan olen pitävä veljinäni ja opettava heille, mikäli he niin haluavat, tämän taidon ilman palkkaa ja sopimusta. Opastusta ja luentoja sekä kaikkea muuta opetusta olen antava pojilleni ja opettajani pojille sekä niille oppilaille, jotka ovat sitoutuneet kirjallisesti ja valallisesti lääkärilakiin, mutta en kenellekään muulle. Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan: tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita. Puhtaasti ja hurskaasti olen viettävä elämääni ja harjoittava tointani. Niihin taloihin, joissa käyn, menen auttaakseni sairaita tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa sekä pidättyen rakkaudesta naisten ja miesten, vapaiden ja orjien kanssa.
Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten parissa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, vaikenen ja pidän sen salaisuutena.Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin.

(Suomentanut Heikki Solin)


external image tempx_hippokrates.jpg external image 220px-Hippocrates_I.jpg external image 220px-HippocraticOath.jpg

Lähteet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hippokrates
http://www.hierontaiatros.com/hippokrates
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/hippokra.html
http://www.gastrolab.net/mqhippof.htm

Suvi Mäkeläinen L1