Galileo Galilei (15. helmikuuta 1564 Pisa, Italia – 8. tammikuuta 1642 Arcetri, Italia)external image moz-screenshot-1.pngGalileo Galilei oli italialainen filosofi, fyysikko ja tähtitieteilijä. Hänen merkittävimmät saavutuksensa saavutuksensa liittyvät tieteellisen menetelmän kehitykseen aristoteelisesta nykyiseen muotoonsa. Häntä on kutsuttu tieteen, klassisen fysiikan ja tähtitieteen isäksi.

Hän syntyi Pisassa ja kuoli 77 vuotiaana Arcetrissa Italiassa. Hän oli perheensä seitsemästä lapsesta vanhin. Hänen vanhempansa oli muusikko ja matemaatiitikko Vincenzo Galilein ja Giulia Ammannatin. Galileo opiskeli jo nuorena kreikkaa latinaa ja filosofiaa. Lääketieteen opiskelun hän aloitti Pisan yliopistossa vuonna 1581. Hän kuitenkin huomasi, että hän on enemmän kiinnostunut matematiikasta kuin lääketieteestä. Hän kuitenkin joutui lopettamaan yliopisto opiskelun keskeen, koska hänen vanhemmillaan ei ollut tarpeeksi rahaa, mutta silti hänelle tarjottiin opettajan paikka Pisan yliopiston matematiikan laitoksesta vuonna 1589.

Galileo Galilein suurimpana saavutuksena voidaan pitää sitä, että hän kehitti merkittävästi tieteellistä metodia. Hän yhdisti kvantitatiiviset kokeet matemaattiseen analysointiin, mikä muodostaa yhä luonnontieteen perustan. Tämä metodi ei ollut yleisessä käytössä Galilein aikaan. Galileita pidetään tieteen isänä, koska hän ensimmäisenä sanoi julki tieteen väittämiä kirkkoa vastaan ja se johti siihen, että kirkko ja tiede erosivat toisistaan. Se taas mahdollisti sen, että uskallettiin tutkia uusia tieteen väittämiä ja kokeita. Vaikka kirkko ei enää rahoittanut tutkimista, koska ei enää tutkittu pelkästään sellaista tiedettä mitä kirkko halusi. Galileo Galileita pidetään ensimmäisenä, joka avoimesti sanoi, että luonnonlait ovat matemaattisia. Tämä oli merkittävä muutos tieteessä, sillä antiikin Aristoteleesta saakka logiikkaa oli pidetty tieteen keskeisimpänä työkaluna. Galileo ei keksinyt kaukoputkea, mutta kehitti sitä runsaasti. Galileon joitain kokeita on kyseenalaistettu, koska osa olisi ollut niin tarkkoja kokeita jota olisi miltei mahdotonta tutkia siihen aikaan, mutta myöhemmin testattuna ne ovat kokeiltu ja todettu oikeiksi. Sitä on epäilty; että hän olisi päätellyt kokeiden tuloksen. Galilein teoreettinen ja kokeellinen työ kappaleiden liikkeen kuvaamiseksi muodosti pohjan klassiselle mekaniikalle, jonka Sir Isaac Newton kehitti myöhemmin. Hän oli pioneeri, ainakin Euroopassa, täsmällisessä kokeellisuudessa ja luonnonlakien matemaattisessa kuvaamisessa

Kuuluisimpia tarinoita Galileista on, että hän pudotti erimassaisia palloja Pisan kaltevasta tornista osoittaakseen, että putoamisaika ei riipu kappaleen massasta. Tämä oli vastoin Aristoteleen oppia, jonka mukaan kappale putoaa sitä nopeammin, mitä enemmän se painaa. Giambattista Benedetti oli saavuttanut saman tuloksen vuosia aiemmin, 1553. Vaikka tarina tornista kerrotaan ensimmäisen kerran jo Galilein oppilaan Vincenzo Vivianin kirjoittamassa elämäkerrassa, sitä ei nykyisin pidetä totena. Galilei suoritti myös kokeita, joissa hän vieritti palloja kaltevaa tasoa pitkin. Näistä yksi on edelleen Firenzessä. Kaltevaa tasoa pitkin vieriminen vastaa hidasta putoamista, kun kappaleen massajakauma on tasainen. Vaikka Galilei oli ensimmäinen asiaa kokeillut, hän ei ollut ensimmäinen, joka väitti putoamisajan olevan riippumaton massasta: Johannes Filoponos oli väittänyt näin jo vuosisatoja aiemmin.

Galileo Galileista on monta kuuluisaa tarinaa, kuten se, että hän oli silloisen paavin hyvä ystävä ja se mahdollisti sen, että hän sai vapaammin tutkia tiedettä. Tarina kuitenkin kertoo, että lopulta Galileo teki jutun jossa hän piti paavia vähä-älyisenä ja se johti siihen, että heidän tiensä erosivat. Galileota voisi nykyään elävät ihmiset pitää ehkä hieman ylimielisenä, mutta neroista ei koskaan ota selvää. Galileon elämästä kertovien tarinoiden todenperäisyyttä on usein epäilty. Vaikka Galilein yhteenotto inkvisitiotuomioistuimen kanssa onkin tieteenhistoriallisesti erittäin merkittävä, sen dramaattisuutta on tavattu suuresti liioitella. Esimerkiksi maalauksissa usein esitetään Galilein oikeudenkäynnissä olleen läsnä suuri joukko ihmisiä, vaikka tosiasiassa paikalla oli vain muutamia.