DEMOKRITOS

Demokritos (n.460-370 eaa.) oli kreikkalainen filosofi joka oli kotoisin Abderasta, Traakiasta. Joitakin hänen kirjoituksiaan on säilynyt nykyaikaan asti.

Diogenes Laertios kertoo Demokritoksen olleen kaldealaisten ja maagien oppilas. Näiltä hän oppi tähtitiedettä ja teologiaa. Hän kävi myös Egyptissä ja Persiassa opiskelemassa mm. geometriaa.

Myöhemmin Demokritoksen kerrotaan olleen Leukippoksen oppilaana ja kehittäneen yhdessä tämän kanssa ajatuksen, jonka mukaan kaikki aina koostui katoamattomista, jakamattomista ja ikuisesti muuttumattomista hiukkasista, joita Demokritos kutsui nimellä atomos, jakamaton. Nämä hiukkaset ovat jatkuvasti liikkeessä. Atomien välillä ja sisällä on tyhjää tilaa ja ne ovat erimuotoisia ja kokoisia. Eri kokoisten ja muotoisten atomien yhdistelmistä syntyy eri aineita. On mahdotonta sanoa mitkä näistä ajatuksista olivat alun perin Leukippoksen ja mitkä Demokritoksen.

Demokritos esitti että atomeilla oli ainoastaan joitakin ominaisuuksia, näitä olivat koko, muota ja massa. Kaikki muut ominaisuudet,niin väri ja maku, olivat aineen ominaisuuksia ja saivat alkunsa ruumiimme ja tarkastelemiemme asioiden atomien monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Hän oli myös sitä mieltä, että atomien todelliset ominaisuudet määrittivät aineen havaitut ominaisuudet –esimerkiksi kirpeältä maistuva koostui pienistä ja terävistä atomeista, kun taas makealta maistuva koostui suurista ja pyöreistä atomeista. Näiden atomien vuorovaikutus kielessä olevien atomien kanssa sai aikaan maun aistimuksen. Jotkut ainekset ovat kiinteitä koska niiden atomeissa on ikään kuin koukut joilla ne tarttuvat toisiinsa, jotkut ainekset taas ovat liukkaita koska ne koostuvat hyvin hienoista, pienistä atomeista jotka sujahtavat helposti toistensa välistä. Demokritoksen omin sanoin: ”asioiden on sovittu olevan makeita, katkeria, kuumia, kylmiä ha värikkäitä; mutta todellisuudessa ne ovat atomeita ja tyhjyyttä”.

Demokritos oli myös ensimmäinen filosofi joka ymmärsi että se minkä havaitsemme Linnunratana, koostuu todellisuudessa kaukaisten tähtien valosta. Muut filosofit esittivät väitteitä tätä teoriaa vastaan. Demokritos oli ensimmäisiä joka esitti että kaikkeus koostuu useista maailmoista joista jotkut ovat asuttuja