ArkhimedesA.jpg

Arkhimedes oli kreikkalainen filosofi, fyysikko, matemaatikko, insinööri sekä tähtitieteilijä. Hän eli antiikin aikana, jolloin edellytykset tieteelliselle kasvulle olivat huonot. Tästä huolimatta Arkhimedes saavutti suuria keksintöjä, minkä takia hän onkin yksi antiikin Kreikan suurimmista tieteilijöistä. Arkhimedes oli tieteellisissä tutkimuksissaan hyvin paljon aikaansa edellä. Hän käytti muun muassa menetelmää (differentiaali- ja integraalilaskenta), joka syntyi vasta 1800 vuotta myöhemmin. Hän oli myös ensimmäisten joukossa laskiessaan päättymättömien sarjojen summia ja käyttäessään matematiikkaa luonnonilmiöiden tutkimiseen.

Elämä:

Arkhimedes Syrakusalainen syntyi vuonna 287 ja kuoli 212 ennen ajanlaskumme alkua Sisiliassa, Syrakusan kaupungissa. Hän eli lähes koko elämänsä tässä kaupungissa, mistä hän on lisänimensäkin (Syrakusalainen) saanut. Arkhimedeestä ei ole säilynyt paljonkaan tietoa tähän päivään saakka. Herakleides kirjoitti hänestä elämänkerran, mutta sekin on hävinnyt. Hänen isänsä tiedetään kuitenkin olleen Feidias-niminen tähtitieteilijä, minkä takia Arkhimedes itsekin luultavasti kiinnostui tieteestä. Hänen muusta perheestään ei ole säilynyt tietoa tähän päivään asti. Arkhimedes opiskeli Aleksandriassa.


Arkhimedeen kuolemasta on esitetty kolme versiota. Ensimmäisen mukaan hän tutki jotakin ongelmaa hyvin keskittyneesti samalla, kun roomalaiset hyökkäsivät kaupunkiin. Eräs roomalainen sotilas löysi tämän keskittynen tutkijan ja käski tämän seurata häntä. Arkhimedes ei kuitenkaan suostunut ennen kuin saisi ongelmaansa ratkaisun, joten sotilas surmasi hänet miekalla. Toinen tarina kertoo sotilaan vetäneen miekkansa esiin, jolloin Arkhimedes käski tämän odottaa vielä ongelman ratkaisua. Roomalainen sotilas ei kuitenkaan ymmärtänyt, vaan surmasi hänet. Kolmannen kertomuksen mukaan Arkhimedes oli matkalla roomalaisten kenraalin luo mukanaan joitakin tieteellisiä välineitä. Rooman joukot luulivat näitä aarteeksi ja ahneuksissaan tappoivat tämän kreikkalaisen matemaatikon.

Keksinnöt:

Arkhimedeen laki:

Jos kappale on osittain tai kokonaan upotettu nesteeseen tai kaasuun, kappaleeseen kohdistuu ylöspäin kohdistuva voima eli noste. Tämä voima on yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen, kuin kappaleen syrjäyttämän neste- tai kaasumäärän paino.

arkh_laki.png

Tämän lain avulla voidaan laskea kappaleiden tilavuuksia ja tiheyksiä. Erään tarinan mukaan Arkhimedes tutki onko kuninkaan kruunu kokonaan kultaa. Hän punnitsi kruunun sekä ilmassa että veteen upotettuna. Näiden painojen erotuksena saatiin syrjäytyneen vesimäärän paino. Tämän jälkeen hän teki kultakappaleelle samat punnitukset ja laski kullan painon suhteen kultakappaleen syrjäyttämän vesimäärän painoon. Jos tämä suhde olisi ollut sama kuin kruunun ja sen syrjäyttämän vesimäärän painojen suhde, kruunun olisi voitu todistaa olevan pelkkää kultaa. Suhteet eivät kuitenkaan olleet samat, ja näin Arkhimedes todisti kruunun olevan sisältä hopeaa. Kyseisestä tarinasta on tullut tuttu lause: "Heureka!" (= "Olen löytänyt sen!"). Arkhimedes keksi tähän pulmaan ratkaisun ollessaan kylvyssä, jolloin hän huomasi vedenpinnan nousevan. Hän ymmärsi, että nousseen veden tilavuus oli sama kuin hänen kehonsa tilavuus. Tästä Arkhimedes innostui niin, että juoksi kaduille alasti ja huusi samalla "Heureka!".

arkhimedes.jpeg

Arkhimedeen ruuvi:

Arkhimedes kehitti laitteen, jolla saatiin ylimääräinen vesi pois laivasta nopeasti ja tehokkaasti. Laitteessa oli sylinteri ja sen sisällä ruuvimainen osa. Laitetta pyöritettiin käsivoimalla. Kyseistä keksintöä hyödynnetään vielä nykypäivänäkin, muun muassa leikkuupuimureissa, öljynporauksessa ja kasteluveden nostamisessa kehitysmaissa.


arkh_ruuvi.gif

300px-Wasserschraube.JPG

Muita keksintöjä:

Arkhimedeen keksintöjä ovat lisäksi muun muassa paikkanumerojärjestelmä, geometrisen sarjan käyttö sekä ympyrän kehän ja halkaisijan suhde eli π. Nämä määritelmät ovat ahkerassa käytössä vielä nykyäänkin, ja esimerkiksi Arkhimedeen luvuksi kutsuttu määritelmä, pii, on varmasti kaikille tuttu matematiikan tunneilta.


Tämä tunnettu fyysikko vaikutti paljon synnyinseudullaan. Syrakusan kaupunki puolustautui Rooman hyökkäyksiä vastaan Arkhimedeen keksimillä sotakoneilla vielä hänen kuolemansakin jälkeen. Tunnetuimmat näistä keksinnöistä ovat vipu ja kuusikulmainen peili. Kun auringon valo osui peiliin, sillä saattoi sytyttää vihollisten laivojen purjeet palamaan. Tämä on kuitenkin kyseenalaistettu sen vaikeuden takia.

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkhimedes

Tehnyt: Pihla L1